De Oase

Een nieuwe, uitgebreide faculteitsbibliotheek voor de universiteitscampus toegepaste en exacte wetenschappen in Antwerpen. Uit alle opgeschreven en uitgesproken wensen en eisen van de bibliothecarissen heb ik geconcludeerd dat de werkelijke wensen de volgende zijn:

_ Een eigenzinnige bibliotheek die toonaagevend is voor de campus

_ Een third place waar studenten en docenten graag zijn en ook graag terugkomen

_ Een mix tussen rustige plaatsen om te leren en plaatsen waar mensen kennis kunnen uitwisselen

Deze drie wensen combineren in een totaalconcept leidt tot een studielandschap waar rust, kennis en innovatie centraal staan.Oase Oase Oase Oase Oase Oase

Modellen | © COS Stores